Burn out/depressie

urn out en depressie hebben een aantal identieke symptomen namelijk somberheid en lusteloosheid.

Een Burn out is een energie stoornis, je wilt wel maar energiegebrek belet je.

Ontstaan hiervan kan zijn een langdurige overbelasting en vaak is dit werk gerelateerd.

Een Burn out is heftiger dan overspannenheid.

Fysieke en mentale uitputting is van invloed op de gehele persoonlijkheid.

Een verstoorde energiehuishouding is de oorzaak hiervan.

Kenmerkend hierbij is dat de meeste energie  ‘s ochtends aanwezig is.

‘s Avonds zijn de meeste mensen met een Burn out aan t eind van hun latijn.

Burn out verhelpen

Een Burn out kan niet verholpen worden met medicatie.

Er kunnen hooguit slaapmiddelen worden voorgeschreven.

Mensen met een Burn out zijn over het algemeen niet suïcidaal.

Een effectieve behandeling voor een Burn out is het terugwinnen van de regie over je leven.

Voor je de diagnose burn out krijgt, moet je bloed laten prikken.

Het bloedonderzoek sluit medische problemen uit.

Oververmoeidheid kan ook het gevolg zijn van schildklierproblemen, ziekte van pfeiffer of bloedarmoede.

Een dokter kan je bovendien verwijzen naar een psycholoog of een psychiater.

 

Stemming stoornis

Depressie is weer heel wat anders, ook wel stemming stoornis genoemd.

Kenmerken die bij een depressie horen kunnen zijn, gevoel van waardeloosheid, terugtrekken uit het sociale leven,

stemmingsschommelingen, negatief zelfbeeld, gedachten aan de dood en ‘t onvermogen om ergens van te kunnen genieten.

Een depressie heeft invloed op veel persoonlijke vlakken in je leven zoals familie, vrienden en eventuele hobby’s.

Je zou een depressie kunnen laten vaststellen door een psychiater en er samen vervolgens naar gaan kijken hoe

dit ‘t beste kan worden behandeld.

Het verschil zit in het kunnen en willen. Lees verder voor nog een aantal tips.

 

Een wezenlijk verschil

Een depressief persoon zegt dat dat hij geen zin heeft om naar buiten te gaan en iemand met een burn out wil

wel, maar denkt dit niet te kunnen.

Als je depressief bent heb je nergens zin meer in.

Als je een burn out hebt dan overheerst het gevoel dat je wel wilt maar denkt niks meer te kunnen klaarspelen.

Depressieve mensen activeren we: ze moeten weer iets gaan ondernemen.

Bij een burn out werken we eerst aan het energieniveau.

Activiteiten kunnen pas opgebouwd worden als een patiënt gestabiliseerd is.